Idag ser familjesituationerna annorlunda ut än tidigare. Vi har en mer juridiskt komplicerad familjekonstellation med barn från tidigare relationer som tillsammans bildar nya familjer. Därför väljer många att upprätta ett testamente som reglerar vem som ska ärva vad.

Alla har olika skäl varför man vill skriva ett testamente det är av yttersta vikt att anlita en jurist eller boutredare då det kan uppstå situationer där felaktiga eller bristfälliga testamenten inte blir det de är avsedda för. 

Testamentet är juridiskt bindande dokument som man skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen.

Bröstarvingar äger alltid rätt till halva arvslotten. 

Det är viktigt att man utformar testamentet så att inga tolkningsproblem föreligger.

Eftersom testamenten inte är registrerade vid någon myndighet är det av yttersta viktigt var testamentet förvaras och vid dödsfall meddelas anhöriga om testamentets existens.

Vi samarbetar med Lindströms Boutredningsbyrå och Gunnarssons Redovisning.