Att dela sorgen

Som nära anhörig eller vän är du självskriven bland deltagarna på begravningen, men även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste är du en viktig del av begravningen. Det är viktigt att du också får delta i sorgen.

Det är viktigt att försöka gå på en begravning, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne eller dess familj. För familjen betyder det mycket att du kommer.

Ibland vill dock familjen hålla begravningen inom en liten krets och bjuder in de gäster som ska närvara, vilket i så fall utannonseras i god tid innan.

 

För dig som inte är närmast anhörig kan vi komma med passande förslag då vi har överblick över hela arrangemanget.

Klädsel på begravning

Om det inte finns någon önskan från familjen så är en diskret mörk klädsel att föredra. Män kan exempelvis bära något mörkt eller svart, till exempel kostym eller dylikt. Gällande slips har närmaste familjen vit slips och övriga gäster kan bära en svart eller annan diskret slips. 

För kvinnor kan det innebära mörka kläder och med till exempel en vit scarf. Tänk samtidigt på att det alltid är bättre att gå på begravningen än att avstå bara för att du inte har ”rätt” kläder.

Var i kyrkan sitter man och när ska man komma?

Det är lämpligt att komma ungefär 10 minuter före. 

Officianten och representanten från begravningsbyrån möter upp strax före och delar ut eventuella handbuketter samt svarar på frågor.

Var man sitter skiljer sig lite mellan de olika församlingarna men oftast sitter anhöriga och släkt till höger samtidigt som vänner och bekanta sitter till vänster. Observera att på vissa orter kan det vara tvärtom. Ibland kan det även vara så att alla sitter på samma sida om det till exempel är ett mindre sällskap. Man kan alltid fråga representanten från begravningsbyrån om man känner sig osäker.

Minnesstund

Minnesstunden kan ordnas på flera olika sätt. 

Ju mer noggranna förberedelser desto mer minnesvärd blir minnesstunden.

Frågor vi får som vi hjälper till med:

  • Vad man skall bjuda på?
  • Hur man skall duka?
  • Hur man skall placera gästerna?
  • Behövs sångtexter?
  • Tal eller diktläsning.
  • Bakgrundsmusik som man vet att den avlidne hade uppskattat.
  • Arrangera ett minnesbord med fotoalbum och andra minnessaker?

 Vill ni ha hjälp och goda råd att utforma minnesstunden finns vi på Oskarström och Vallås Begravningsbyrå till er hjälp. 

O.s.a.

Om svar anhålles är ett alternativ där man anmäler sitt intresse att deltaga på efterföljande minnesstund. 

Detta underlättar att ta reda på antalet och om någon har avivkelser i sina önskemål vid förtäring. Detta skrivs oftast i dödsannonsen och sista anmälningsdag är vanligen några dagar före ceremonin. 

Vi på begravningsbyrån kan ombesörja en sådan lista och sedan anmäla antalet till serveringen.