Senast 3 månader från dödsfallet måste en bouppteckning upprättas och lämnas till Skatteverket för registrering. 

I en bouppteckning fastställer man vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. 

Bouppteckningen ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med att bouppteckningen upprättas görs alltid utförliga utredningar om tillgångar och skulder, försäkringar och släktförhållanden.

Vi samarbetar med Lindströms Boutredningsbyrå och Gunnarssons Redovisning.