Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. 

Framtidsfullmakten används för att privatpersoner ska kunna upprätta en fullmakt till någon person man själv väljer och den blir giltig först den dagen man på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. 

 Tecknandet av framtidsfullmakten gör alltså för framtida behov och den är ett alternativ till god man eller förvaltare. 

 De formella kraven på innehåll, utformning och bevittning av framtidsfullmakten går din boutredare eller jurist igenom noggrant.

 Välkommen in till oss på Oskarström och Vallås Begravningsbyrå om du har frågor om framtidsfullmakt eller familjejuridiken. 

Vi samarbetar med Lindströms Boutredningsbyrå och Gunnarssons Redovisning.