Familjejuridik

I samband med dödsfall uppkommer så gott som alltid en rad juridiska frågor, sk dödsfallsjuridik. Även om dödsboet är enkelt är det bra att anlita en erfaren jurist eller boutredare som vet hur det fungerar. På så vis undviker du onödiga konflikter.

Samboavtal

Är du på väg att flytta ihop med någon och vill åsidosätta sambolagen behöver du skriva ett samboavtal. 

Även när samboavtalet ska tecknas kan det precis som vid de flesta andra juridiska dokument vara bra att ha en erfaren jurist eller boutredare.

Äktenskapsförord

När man skriver ett äktenskapsförord enas man om att en viss egendom vid bodelning blir enskild egendom. 

Äktenskapsförordet kan upprättas både innan giftermålet och under äktenskapet.

Vi samarbetar med Lindströms Boutredningsbyrå och Gunnarssons Redovisning.